383017 เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า Digital
- ช่วงในการวัดตั้งแต่ - 20 ซม. ถึง 35 ซม.
- หน้าจอ LCD แสดงผลแบบตัวเลข 3 หลัก
- มีระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังการใช้งาน
- แหล่งพลังงานเป็นแบตเตอรี่ Lithium