383036 เครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย
- ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดสัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- โดยความยาวแขนขา ต้นแขน ต้นขา ขาส่วนล่างความสูงขณะนั่งรอบอก ความกว้างไหล่ รอบเอว รอบต้นแขน ต้นขา ความหนาของชั้นไขมัน ความสูงของศีรษะ ขนาดรอบศีรษะความสูงของจมูก ความกว้างของจมูก ความกว้างของกระดูกแก้ม และอื่นๆ
- มีกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์