»  เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ     

หน้าที่และรายละเอียดงาน
     1. พัฒนาสินค้าร่วมกับแผนกผลิตภัณฑ์และ Supplier
     2. เปิดใบสั่งซื้อ เตรียมเอกสารนำเข้า และติดตามการนำสินค้าเข้า
     3. โอนเงินให้ Supplier และเปิด L/C
     4. การทำเคลมสินค้ากับ Supplier หากสินค้ามีปัญหา

คุณสมบัติพื้นฐาน
     1.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
     2.สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ทั้งพูดและเขียน
     3.มีทักษะในการคำนวณ
     4.มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
     5.สามารถทำงานในภาวะที่กดดันได้
     6.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ

สถานที่ปฎิบัติงาน

     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (หัวหมาก)
     ซอยรามคำแหง 65 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ
     1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
     2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     3. โบนัส
     4. สวัสดิการสินค้าราคาพิเศษ
     5. ชมรมกีฬาแกรนด์สปอร์ต
     6. เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
     7. เงินช่วยเหลือการจัดพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
     8. งานรื่นเริงประจำปี / กิจกรรมสัมพันธ์
     9. เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
    10. ประกันชีวิต (บางตำแหน่ง)
    11. ประกันสังคม
    12. วันหยุดพักผ่อนเนื่องในวันเกิด

 วิธีการสมัครงาน
     - สมัครผ่าน www.grandsport.com
     - สมัครด้วยตนเอง
     - สมัครผ่าน E-mail

ติดต่อ
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
    26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240
     โทร : 02-318-3000 ต่อ 1110,1111
     แฟ็กซ์ : 02-318-3826
     E-mail : hr@grandsport.com,hrd@grandsport.com,woranee.k@grandsport.com