372153 ไม้แบดมินตัน แพ็คคู่ GS รุ่น JESEEL 2
ประเภทสินค้า : ไม้แบดมินตัน แกรนด์สปอร์ต (คู่)

รุ่น : JESEEL 2

สเปคสินค้า :
- เฟรมเหล็ก
- ก้านเหล็ก
- ซองเต็มใบ


372144 ไม้แบดมินตัน GS รุ่น ADVENTURE
ประเภทสินค้า : ไม้แบดมินตัน แกรนด์สปอร์ต

รุ่น : ADVENTURE

สเปคสินค้า :
- เฟรมเหล็ก
- ก้านเหล็ก
- ซอง3/4ใบ


372141 ไม้แบดมินตัน GS รุ่น BRISK
ประเภทสินค้า : ไม้แบดมินตัน แกรนด์สปอร์ต

รุ่น : BRISK

สเปคสินค้า :
- เฟรมเหล็ก
- ก้านเหล็ก
- ซองครึ่งใบ


372143 ไม้แบดมินตัน GS รุ่น SPEED
ประเภทสินค้า : ไม้แบดมินตัน แกรนด์สปอร์ต

รุ่น : SPEED

สเปคสินค้า :
- เฟรมเหล็ก
- ก้านเหล็ก
- ซองครึ่งใบ

372155 ไม้แบดมินตัน GS รุ่น RACING
ประเภทสินค้า : ไม้แบดมินตัน แกรนด์สปอร์ต

รุ่น : RACING

สเปคสินค้า :
- เฟรมเหล็ก
- ก้านเหล็ก
- ซองครึ่งใบ1 2 3 4