343331 แว่นตาว่ายน้ำเด็กลายการ์ตูน
โครงสร้างแบบแยกส่วน (3 piece googles)
เลนส์กันฝ้า
เลนส์ป้องกันยูวี
ขอบแว่น PVC
สายรัดซิลิโคน
ปรับสายด้านข้าง ซ้าย-ขวา

343369 แว่นตาว่ายน้ำเด็ก
โครงสร้างแบบแยกส่วน (3 piece googles)
เลนส์ป้องกันยูวี
ขอบแว่น PVC
สายรัดซิลิโคน
ปรับสายด้านข้าง ซ้าย-ขวา

343368 แว่นตาว่ายน้ำเด็ก
โครงสร้างแบบแยกส่วน (3 piece googles)
เลนส์กันฝ้า
เลนส์ป้องกันยูวี
ขอบแว่น และสายรัดทำจากซิลิโคน
ปรับสายด้านข้าง ซ้าย-ขวา

343303 แว่นตาว่ายน้ำเด็ก
โครงสร้างแบบแยกส่วน (3 piece googles)
เลนส์กันฝ้า
เลนส์ป้องกันยูวี
ขอบแว่น และสายรัดทำจากซิลิโคน
ปรับสายด้านข้าง ซ้าย-ขวา

343365 แว่นตาว่ายน้ำเด็ก
โครงสร้างแบบชิ้นเดียว (1 piece googles)
เลนส์กันฝ้า
เลนส์ป้องกันยูวี
ขอบแว่น และสายรัดทำจากซิลิโคน
ปรับสายด้านข้าง ซ้าย-ขวา


1 2 3 4 5 6