383012 เครื่องวัดกำลังหลังและขา-แบบ Digital
- ช่วงในการวัดตั้งแต่ 20 ถึง 300 kg
- หน้าจอ LCD แสดงผลแบบตัวเลข 4 หลัก
- หน้าจอแสดงผลค่าที่วัดได้สูงสุด และค่าที่วัดได้แต่ละครั้ง
- มีระบบปิดการทำงานอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังจากการใช้งาน

383018 เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลัง Digital
- ช่วงในการวัดตั้งแต่ 10 ซม. ถึง 80 ซม.
- หน้าจอ LCD แสดงผลแบบตัวเลข 3 หลัก
- ระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังการใช้งาน
- แหล่งพลังงานเป็นแบตเตอรี่ Lithium

383029 เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนัง Lange
- ใช้วัดไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังโดยวิธีการหนีบ
- ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กเคลือบด้วยสารสังเคราะห์
- พื้นที่ผิวสัมผัสโดยประมาณ 30 ตารางมิลลิเมตร
- เข็มบอกค่าที่วัดได้อย่างชัดเจน
- กล่องบรรจุพร้อมฟองน้ำกันกระแทกตัวเครื่องอย่างดี

383039 เครื่องวัดความจุปอดแบบพกพา
- สามารถวัดความจุปอดได้โดยไม่ต้องใช้น้ำ
- ช่วงวัดตั้งแต่ 1,000 ถึง 6,600 ลบ.ซม.
- ค่าความละเอียดในการวัด 100 ลบ.ซม.
- อุปกรณ์เป็นหลอดสำหรับเป่า 50 ชิ้น

383038 เครื่องวัดความจุปอดแบบ Digital
- หน้าจอ LCD แสดงผลการทดสอบแบบตัวเลข
- แสดงเกณฑ์มาตราฐานและแสดงผลของบุคคลที่ทำการทดสอบได้
- อุปกรณ์สำหรับเป่า 2 ชิ้น
- การตรวจวัดได้จากเซ็นเซอร์การไหลเวียน (ของลม)
- แบตเตอรี่ขนาด 1.5 V จำนวน 4 ก้อน
- ใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า AC 6V, 600 mA ได้ (Optional)


1 2 3