383044 เครื่องวัดการกระโดดไกลแบบแผ่นยาง
- แท่นยืนเพื่อเตรียมกระโดด
- แผ่นยางรองรับทำด้วยยางอย่างดี คงทน รักษาง่าย และไม่ลื่น
- สามารถวัดการกระโดดไกลได้ระยะทางถึง 3 เมตร
- สามารถพับเก็บได้ เคลื่อนย้ายสะดวก

383066 เครื่องวัดการทรงตัว
- เครื่องมือทดสอบความสามารถควบคุมตำแหน่งร่างกาย
- มีเครื่องจับเวลา ( Electronic Time )
- แกนกลางในส่วนของแท่นวางเท้า ใช้ในการทรงตัว
- จุดสัมผัสวงจรไฟฟ้าใต้แท่นวางเท้าทั้งสองข้าง ข้างละ1 จุด
- มีราวจับสำหรับยืนจัดท่าทางก่อนการทดสอบ


1 2 3