1) แกรนด์สปอร์ต ช็อป หัวหมาก 26,28 รามคำแหง 65 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240 โทร. 02-318-3000 ต่อ 1181-1182 โทรสาร 02-318-5750


2) แกรนด์สปอร์ต ช็อป นวมินทร์ 357 หมู่ 6 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-944-9000 ต่อ 100-101, 108-109 โทรสาร 02-944-9000 ต่อ 194


3) แกรนด์สปอร์ต ช็อป ปทุมวัน 907,909,911,913,915 ถ.พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-216-4231 ต่อ 113-116 โทรสาร 02-216-4231 ต่อ 111


4) เอฟ.ซี.มาเนีย 7/7 ซ. จุฬา 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร .02-216-4231 ต่อ 119 โทรสาร 02-216-4231 ต่อ 120


5) แกรนด์สปอร์ต ช็อป รามคำแหง 547,549,551,553 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-318-3000 ต่อ 1271-1273 โทรสาร 02-318-8860


6) แกรนด์สปอร์ต เอาท์เล็ท นวมินทร์ 357 หมู่ 6 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-944-9000 ต่อ 107 โทรสาร 02-944-9000 ต่อ 194